M-Tours ook op Facebook

Facebook link 

 

 

 

Reisvoorwaarden

Onze reizen zijn uitsluitend bestemd voor motorrijders en hun passagiers. In speciale gevallen kan M-Tours hiervan afwijken. Daar moet wel bijtijds melding van worden gemaakt.

Aanmelden

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging, waarop de totale reissom en de aanbetaling staan. Wanneer de aanbetaling op de rekening van M-Tours is bijgeschreven is je aanmelding definitief. Deze aanbetaling verwachten we binnen twee weken na het verkrijgen van de bevestiging. Het bedrag van de aanbetaling bedraagt €200,- voor de Thüringentour en €250,- voor de Toscanetour.

Indien er tussen de inschrijving en de reisaanvang nog 2 maanden is dan wordt de gehele reissom verlangd.

Dit kan ook het geval zijn als er bijv. van tevoren tickets moeten worden besteld.

De gehele reissom dient uiterlijk 6 weken voor reisaanvang te zijn voldaan, tenzij anders vermeld.

M- Tours behoudt het recht voor ingeval van extreme prijsstijgingen de overeengekomen reissom evenredig aan te passen (bijvoorbeeld koersschommelingen, heffingsverhoging, belastingverhogingen en dergelijke) tot 14 dagen voor aanvang van de reis. De deelnemer krijgt daar dan onmiddellijk bericht van.

Indien een deelnemer geen kamergenoot opgeeft op het inschrijfformulier, maar toch op een tweepersoons kamer ingedeeld wil worden, behoudt M-Tours  zich het recht voor indien er geen andere kamergenoot wordt gevonden vooraf de éénpersoons kamertoeslag door te berekenen. Deze toeslag wordt bij inschrijving betaald en na afloop retour geboekt als er een kamergenoot is gevonden, die de reis ook inderdaad heeft meegemaakt.

Reisverzekering

Een reisverzekering, die ook repatriëring dekt, dien je zelf af te sluiten,  evenals eventueel een aanvullende ziektekostenverzekering.

Annulering

Bij annulering door de deelnemer worden in 2015 de volgende kosten in rekening gebracht:

- tot 8 weken voor aanvang van de reis  30% van de reissom met een minimum van € 100,00

- tot 4 weken voor aanvang van de reis: 50 % van de reissom

- tot 2 weken voor aanvang van de reis: 75 % van de reissom

- na 2 weken voor aanvang van de reis: 100 % van de reissom

 

Tegen deze kosten kun je je verzekeren door een goede annuleringsverzekering af te sluiten, mits de redenen daarvoor voldoen aan de in de polis gestelde voorwaarden.

 

Annulering door M-Tours

Een reis kan geannuleerd worden bij onvoldoende deelname (uiterlijk 3 weken voor aanvang).

Of er kan sprake zijn van overmacht. In deze gevallen wordt de reeds betaalde reissom volledig en binnen 14 dagen terugbetaald.

De routebeschrijvingen

De routes zijn op  A4 voor de routerol en op GPS-formaat voor Garmin en Tom-Tom. Deze worden via e-mail verzonden.

Aansprakelijkheid:

M-Tours is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, maar is niet aansprakelijk voor enige schade die vóór, tijdens  of na de reis ontstaat.

De motorreiziger rijdt voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.